Fagerheim
Fagerheim og Falkensten skolekorps
 • Om oss    • Hva skjer    • Kontakt oss    • Instrument og uniform    • Loppemarked    • Lenker     • Gjestebok  

 

 

   Om oss
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 231 535

 

 


Politiattest

Krav om politiattest i Fagerheim og Falkensten skolekorps.

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. oktober 2009.

I Fagerheim og Falkensten blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Roger Enghaug
e-post: roger.enghaug@vb.no
telefon: 920 13 976
eller hans stedfortreder:
Irene Lohne
e-post: irene@lohne.nu
telefon: 917 46 986

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av korpset og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Roger Enghaug sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til korpset.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Roger Enghaug.

Fagerheim og Falkensten skolekorps skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Fagerheim og Falkensten skolekorps.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på
www.musikkorps.no/politiattest

    Utskriftsvennlig versjon
 

 

 

Musikk + moro = korps!